Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

 

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Andrzej Beata Szablewscy Paste Group spółka jawna, z siedzibą w Poznaniu, ul. Helska 38-40, 61-014 Poznań, NIP 7780151786, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 618765516.

 

Inspektor ochrony danych:

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Bartosz Szablewski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 618765516.

 

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane:

Państwa dane otrzymaliśmy w związku z zawieraną umową kupna-sprzedaży poprzez stronę internetową www.paste-group.pl lub w wyniku złożenia zamówienia w siedzibie sklepu ul. Helska 38-40, 61-014 Poznań, stanowiących zainteresowanie naszą ofertą. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy (zamówienia) – na podstawie Art. 6. ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tychże danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 ) - dalej RODO.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w informatycznym środowisku, co znaczy, iż mogą również tymczasowo być przetwarzane oraz przechowywane z powodu zapewnienia bezpieczeństwa oraz należytego działania systemów informatycznych, np. w związku z testowaniem zmian w systemach informatycznych, wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, wykrywania nieprawidłowości albo w celu ochrony przed nadużyciami czy atakami. 

 

Na jaki czas przechowujemy Państwa dane:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy związanej z realizacją zamówienia. Również, po rozwiązaniu umowy, czyli zrealizowaniu zamówienia i odebraniu przez Państwa, dane będą przechowywane z powodu wykonania koniecznych regulacji podatkowych i księgowych, przez czas ich trwania oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane, które są przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszej oferty będą przetwarzane tak długo, jak długo będą Państwo wyrażać na to zgodę i nie zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

 

Komu udostępniamy Państwa dane:

Ewentualnymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które są uprawnione do uzyskania danych osobowych w celach kontrolnych. Dodatkowo dostęp do danych mogą mieć nasi partnerzy, z którymi współpracujemy w celu realizacji umowy (zamówienia) z Państwem. Do danych mogą mieć również dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np.: firmy księgowo-rachunkowe, informatyczne, prawnicze. 

 

Jakie mają Państwo prawa:

Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak podania danych może powodować odmowę zawarcia umowy tzn. realizacji zamówienia. 

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 618765516 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

facebook